Od budowy do rozpadu zespołu, czyli jak poradzić sobie w cyklu życia zespołu przy pomocy eventów firmowych?

Za sukcesem każdego managera stoi zbudowany w przemyślany sposób, zgrany i dobrze współpracujący zespół. Od tego, jak przebiega jego wewnętrzna komunikacja, tego, jakim zaufaniem darzą się jego członkowie i tego, jak efektywne jest ich wspólne działanie, zależy sukces – nie tylko samego kierownika, ale także całego przedsiębiorstwa. Nieocenioną rolę na każdym z tak zwanych etapów życia zespołu, w tym w czasie dużych zmian w jego strukturach, pełnią eventy pracownicze. Pomagają one między innymi w integrowaniu członków zespołu, budowaniu zaufania, łagodzeniu konfliktów, wzmacnianiu motywacji. Jak skutecznie z nich korzystać? W jakich sytuacjach event firmowy może okazać się pomocny? Tego wszystkiego dowiesz się już za chwilę!

Cykl życia zespołu

Zgodnie z teorią Rafała Szczepanika, uznawanego za jeden z największych polskich autorytetów w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi, każdy z zespołów posiada określony cykl życia, składający się z pięciu elementów:

  • budowy zespołu,

  • docierania się członków zespołu,

  • tworzeniu się synergii w zespole,

  • kryzysu zespołu,

  • odnowy lub rozpadu zespołu.

Każdy z etapów wiąże się z innymi zmianami oraz trudnościami, które mogą być łagodzone lub przezwyciężane dzięki odpowiedniemu zastosowaniu eventów pracowniczych. Poniżej omówimy potencjalne problemy, z którymi, w każdej z faz życia zespołu, mogą spotkać się team leaderzy, supervisorzy i managerowie, odpowiedzialni za zarządzanie pracownikami. Oczywiście podpowiemy również, jak w mierzeniu się z nimi wykorzystać wydarzenia firmowe, integracje, team building i inne rodzaje eventów.
 

Budowanie zespołu i integracja

Powstanie zespołu to najczęściej zestawienie ze sobą kilku, kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu nieznajomych sobie osób. Bardzo często zdarza się, że członkowie zespołu dobierani są na podstawie różnych cech osobistych – tak, by wzajemnie się uzupełniali. W praktyce oznacza to, że w jednym miejscu spotykają się nieznajomi sobie introwertycy, ekstrawertycy, flegmatycy, cholerycy, melancholicy, sangwinicy, osoby ze zmysłem artystycznym i osoby obdarzone umysłem analitycznym. Czy to może się udać? Oczywiście, że tak!

Rolą lidera na tym etapie jest umożliwienie zespołowi wzajemnego poznania się, stworzenia serdecznych relacji i zbudowania zaufania. Miejsce pracy jest tylko jedną z płaszczyzn, na których powinny odbywać się działania team buildingowe. Drugą, równie ważną, jest sfera osobista. Umożliwienie członkom zespołu poznania się w nieformalnej, luźnej atmosferze, sprzyja integracji i budowaniu więzi międzyludzkich. Uczestniczenie w imprezie integracyjnej niesie także ogromną zaletę dla managera, który może obserwować zachowania swoich podwładnych w swobodnych sytuacjach i wychwycić cechy, które nie uwidaczniają się w pracy.

Eventy team buildingowe i integracyjne najczęściej przybierają formę regularnych (np. odbywających się 1 raz w miesiącu) niewielkich, kameralnych spotkań w lokalu lub wyjeździe firmowym. W ich trakcie wykorzystuje się zabawy, umożliwiające członkom zespołu lepsze poznanie się.
 

Dostrajanie

Po okresie zapoznawczym, członkowie zespołu przechodzą do fazy docierania się. Ujawniają się różnice w charakterach, poglądach czy wzajemnych oczekiwaniach. Na tym etapie dochodzi do pierwszych konfliktów w zespole. Czasem są one nieznaczne, może jednak również zdarzyć się, że osiągną poważne rozmiary i, na przykład, podzielą zespół na dwa wrogie obozy. Rolą managera na tym etapie życia zespołu, jest dążenie do wyjaśniania kwestii różniących pracowników oraz łagodzenia konfliktów. Prawidłowo poprowadzony zespół zdoła zrozumieć i zaakceptować występujące różnice, jakie w nim występują, a nawet wykorzystać je dla jak najlepszego osiągania wspólnych celów.

W fazie dostrajania nie warto rezygnować z wydarzeń integracyjnych. Wręcz przeciwnie! Spotkania organizowane na tym etapie powinny uświadamiać zespołowi, jak istotna jest współpraca i akceptacja. Organizowane podczas fazy budowania zespołu wyjścia do restauracji czy klubu, warto poszerzyć o atrakcje wzmacniające zespół – escape room, kręgle czy uprawianie sportów zespołowych.
 

Powstawanie synergii

Po poznaniu się, zintegrowaniu oraz dostrojeniu, zespół wkracza w swoją najlepszą fazę. Członkowie zespołu są zmotywowani do pracy, znają swoje zadania, ufają sobie wzajemnie i dążą do osiągnięcia wspólnego celu.

Na tym etapie zespół chętnie spotyka się w nieformalnych okolicznościach, samodzielnie organizując spotkania w swoim czasie wolnym. Wśród członków zespołu mogą nawet zawiązać się przyjaźnie. W tym okresie lider może uznać organizację zespołowych eventów za niepotrzebną, mimo to nie powinien jednak całkowicie z nich rezygnować (chociaż może nieco ograniczyć ich częstotliwość). Dlaczego? Przede wszystkim po to, by świętować sukcesy, jakie w tym okresie niewątpliwie odnosi zespół i tym samym wzmacniać motywację pracowników do osiągania jeszcze lepszych wyników.
 

Kryzys

Nawet najlepiej prowadzony zespół, w pewnym momencie zaczyna przejawiać objawy kryzysu. Jego członkowie stają się zmęczeni i znudzeni codziennymi obowiązkami oraz swoim towarzystwem. Zaczynają boleśnie odczuwać rutynę, a wraz z nią pierwsze symptomy wypalenia. Na tym etapie pierwsze, pojedyncze osoby zaczynają opuszczać zespół i zmieniać miejsce pracy. Najważniejszą rolą lidera jest w tym wypadku jak najwcześniejsze wychwycenie początku fazy kryzysu i niedopuszczenie do dalszego spadku motywacji.

W okresie kryzysu coraz mniej osób chce uczestniczyć w spotkaniach integracyjnych. Wyjścia do restauracji czy klubu nie sprawiają już przyjemności. To właśnie wówczas manager powinien postarać się wprowadzić nieco świeżości – zorganizować event na świeżym powietrzu, np. piknik z atrakcjami dla całych rodzin pracowników czy wyjazd integracyjny, połączony z warsztatami, które pozwolą odbudować motywację pracowników.
 

Odnowa lub rozpad

Wyjście z fazy kryzysu wiąże się często z wprowadzeniem istotnych zmian w zespole – zmianą lidera, zatrudnieniem nowych osób, awansami czy zmianą zakresu obowiązków pracowników. Istotne zmiany wymagają często przeprowadzenia zespołu na nowo przez wszystkie fazy – poznania, zintegrowania i dostrojenia pracowników na nowo, w celu uzyskania etapu synergii.

W przypadku, gdy w porę nie zostaną podjęte odpowiednie działania, najczęściej dochodzi do rozpadu zespołu.

Jak widać, eventy firmowe są niezbędne na niemalże każdym etapie życia zespołu. Nie tylko pozwalają pracownikom nawiązać relacje, ale mogą nawet uratować zespół przed rozpadem. Niezależnie od tego, jakiego rodzaju wydarzenia potrzebuje aktualnie Twój zespół, możesz na nas liczyć – chętnie zajmiemy się jego kompleksową organizacją. Skontaktuj się z nami i opowiedz o swoim pomyśle! A w jakim etapie jest Twój zespół?

Jeśli podobał Ci się ten artykuł to spodoba Ci się: